• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Фирмен кредит

Финансиране на юридически лица

 

  Фирменият кредит се отпуска на юридическа лица, които упражняват дейност на територията на Република България. За него могат да кандидатстват фирми от малкия и средния бизнес, както и по-големи бизнес корпорации. Преди да се престъпи към детайлите по кредитното искане, задължително се прави оценка на финансовото състояние на кандидатстващата за кредит страна. Показателите, които се разглеждат задължително са:

 -Реализиран годишен оборот на фирмата;

-Реализирана печалба за определен времеви интервал;

-Какви активи притежава дадената фирма;

-Съществуват ли вече други кредити по сметката на фирмата;

 

След като бъдат изяснени тези особености, може да се пристъпи към същинската част.

 

Фирмените кредити могат да бъдат разделени в две направления според своята целева насоченост:

 -Инвестиционни фирмени кредити – за тях кандидатстват фирми, които имат нужда от средства за закупуването на активи. Това могат да са – земеделска техника, земя, някакъв вид лиценз и др.;

-Фирмени кредити за оборотни средства – този вид кредит най-често се използва от фирмите за погасяване на текущи разходи. Те могат да бъдат заплати на персонала, изплащания за услуги или стоки и др.;

 

В зависимост от нуждите на фирмата, тя може да изтегли различен вид оборотен фирмен кредит:

 -Револвиращ кредит;

-Кредитна линия;

-Овърдрафт;

-Банкова гаранция;

 

Най-често срещаните фирмени кредити, които са тясно свързани с определен вид бизнес са:

-Кредити за стартиращи компании;

-Кредити за земеделие и хранителна индустрия;

-Креди за хотелиерство и туризъм;

-Кредити за лечебни заведения;

-Микро кредитиране и др.;

 

Кредитните продукти са силно диверсифицирани и дават възможност на фирмите да договарят условията на избрания от тях продукт, директно с банката, от която ще получат кредита. Така изборът на кредит за физическо лице изглежда по-лесен, отколкото за цяла организация.

 

Ползите от избора на фирмен кредит са следните:

 -Фирмата получава висока оценка от банката за бизнес направлението и идейността, която следва. По този начин клиентите и партньорите на фирмата са по-спокойни знаейки, че имат високо реномиран бизнес сътрудник;

-Ниска цена на банковия ресурс – най-силно се усеща при дългосрочните инвестиционни кредити. По този начин собствените ресурси на фирмата могат да се пренасочат или да създадат по-добри условия за развитие на бизнеса. Например, производство на продукти с по-високо качество или разработването на иновационни продукти;

-Ползва данъчни намаления от изплащаните финансови разходи, които намаляват облагаемата печалба от дейността.

Стандарт Консултинг е най-правилният избор за вас и вашия бъдещ бизнес успех. При използването на грешна кредитна програма е възможно тотално да съсипете своя бизнес и това да ви донесе само проблеми. Най-често в такива случаи се появява разминаване между условията на кредита, входящите и изходящите парични потоци и тяхното евентуално нарастване или намаляване, предвидено след усвояване на заетите външни средства.

 

Стандарт Консултинг ви препоръчва да се консултирате с нашите финансови експерти, които ще направят професионален анализ на вашето финансово благосъстояние и ще ви насочат към най-добрата кредитна алтернатива.

 

Спестете време и средства в лутането на различни финансови институции, които няма да ви помогнат, защото ще търсят изгода единствено за тях, без да се интересуват от вашия успех.

 

Стандарт Консултинг има за цел да подобри вашия бизнес и по този начин да изградим заедно един модерен европейски бизнес модел за подражание.