• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Потребителски кредит

 Финансиране на физически лица

Всяко физическо лице може да се възползва от множеството финансови решения, с които да осъществи целите си. Физическото лице може да получи финансиране за следните нужди:

·         рефинансиране на текущ кредит/и от други банкови или небанкови институции

·         за покриване на текущи нужди и задължения на клиента, които заради неплатежоспособността си към дадения момент е безсилен да покрие

·         потребителски потребности – в това число влизат всякакви потребителски нужди към дадения момент като например извършване на ремонти дейности, покриване на различни разходи, такси, свързани с обучение, необходимост от закупуване на нова битова техника, обзавеждания и така нататък

Фирмата предлага множество допълнителни възможности като ползване на повече от един вид кредит при условие, че клиентът има добро кредитно минало и отговаря естествено на условията по отпускане на кредити, като цяло.

Потребителският кредит притежава редица предимства, от които клиентите могат да извличат ползи като например: получаване на различни отстъпки и бонуси при ползване на различни пакети или при преводи на възнаграждения, наличие на добри ценови пакети, както и изключително бърза процедура при осъществяване на финансирането, а също и гъвкави условия при получаване на потребителския кредит.

Видове потребителски кредити

Потребителският кредит е бързо и удачно решение за всеки, който към даден момент изпитва трудности по отношение на плащане на месечните си сметки или други нужди, рефинансиране на вече текущ кредит от друга банкова или небанкова институция. Всеки клиент може да се възползва от различните пакети, основавайки се на собствените си потребности.

- Кредити без наличие на поръчител – тези кредити са по-предпочитаният вариант по простата причина, че гарант или поръчител не се търси, който да отговаря за евентуално просрочие. При този вид кредити обаче съществува един недостатък, който е по отношение на лихвения процент, който в случая ще бъде по-висок в сравнение с кредитите, при които се изисква поръчител. Естествено под внимание Фирма Х взема предвид кредитната история, ако има такава, на потребителя, възрастта му, типа заетост, доходите, които месечно получава, както и кредитния рейтинг на бъдещия кредитор.

-Кредити с поръчител – този вид кредити са по-предпочитаният вариант за самата кредитна институция, а не толкова за потребителя, тъй като по този начин финансовата институция като цяло получава допълнителна сигурност, което в крайна сметка носи ползи и на кредитора, който има вероятност да получи заема, потребителския си кредит при много по-ниски лихви. При кредита с поръчител един от най-важните критерий е кредитният им рейтинг. При този вид кредит се изисква доказана надеждност както от страна на кредиторът, така и от страна на гаранта. Кредитният рейтинг се определя от това дали са изплащали с точност задълженията си при например предишни заеми и така нататък.

Естествено като недостатък на кредитите с поръчители се смята големият брой документи, които трябва да бъдат представени от потребителя. Други фактори, които се вземат предвид при отпускане на кредити са възрастта на кандидата, както и на неговия поръчител, месечните им възнаграждения, предишни заеми, дългове и други.

Би било добре бъдещите кредитори да помислят за сключване на застраховки,  като по този начин получава сигурност и спокойствие в случай на временна неплатежоспособност, съкращения и така нататък.