• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Овърдрафт

Овърдрафт представлява краткосрочен кредит, изключително гъвкав, който се отпуска за не по-дълъг срок от една година. Този вид краткосрочен кредит се отпуска при липса на парични средства по разплащателната сметка на клиента и се погасява съответно при наличие на такива.

Кредит овърдрафт представлява всъщност разновидност на друг краткосрочен кредит, а именно контокорентния, само че кредитът обслужва единствено платежни отношения.

Кредитът е особено подходящ в случаи, когато Ви се налага да извършите неотложен платеж, а нямате налични парични средства в дебитната си карта. По този начин Вие винаги можете да разполагате с повече парични средства в случай на нужда.

Овърдрафтът по разплащателната сметка притежава множества предимства:

·         Улеснена процедура по отпускане на кредита – за разлика от други кредити овърдрафт се отпуска по изключително бърз начин, с улеснена процедура, а Вие имате възможността да разполагате по всяко време и място с паричните си средства.

·         Гъвкавост – при заемане на парични средства срокът и размерът на кредита се определя от самите Вас

·         Усвояването на кредита овърдрафт се извършва директно по дебита на сметката Ви. Това всъщност Ви дава възможността да следите по всяко време сумите, които сте ползвали

·         При постъпления на парични средства по сметката Ви автоматично се погасяват задълженията, които имате

·         Застраховка, с която защитавате най-близките си хора – в случай, че нещо се случи с Вас, текущите Ви задължения се погасяват от дадената застрахователна агенция

·         Имате възможността да увеличите при нужда размера на овърдрафта

·         Таксата, която клиентът трябва да заплати е съгласно тарифата за такси и комисионни и се заплаща годишно.

За кого е предназначен този вид краткосрочен  кредит?

Овърдрафт е кредит, предназначен за всички хора, които имат налични сметки, както и постоянни доходи. Те могат да бъдат:

1.      Пенсионери, чиято пенсия получават по разплащателна сметка

2.      Работещи с придобит стаж не по-малък от три месеца, но по безсрочен трудов договор, и получаващи доходи, които се превеждат по разплащателна сметка

3.      Други клиенти, упражняващи свободни професии, клиенти, получаващи доходи от наеми, спестители и така нататък, които обаче могат да докажат, че получават възнагражденията си редовно, получават доходите си от хонорари или лихви например по разплащателна сметка.

Условия за отпускане на овъдрафт

Всеки един клиент може да се възползва от предимствата, удобствата, сигурността и спокойствието, които краткосрочният кредит предлага. На първо място обаче, за да можете да се възползвате от кредита, е необходимо да не сте нов клиент на съответната банкова институция. Когато сте клиент на дадена банкова институция, тогава обикновено получавате месечните си възнaграждения по нейна сметка.

Олихвяване и такси

По отношение на годишното олихвяване то зависи от политиката на самата банкова институция, но обикновено то варира от 13 до 18 %.  Таксите, които се заплащат при извършване на самата процедура по отпускане на краткосрочен кредит наречен овърдрафт са изключително ниски, почти незначителни. В зависимост от политиката, която дадената кредитна институция води, заплащане на такси може и да не се наложи, поради изключително  улеснената процедура по отпускане на желания кредит.

Посредством банкомат/ постерминал всеки клиент може да разполага с паричните си средства, когато пожелае или има нужда.