• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Бизнес кредит

Бизнес кредитът представлява възможност за всеки един търговец да реализира своите мечти, под формата на финансова подкрепа от наша страна.

 

Вие сте малко или средно предприятие, което се стреми към предприемаческа иновативност, проектно развитие или модернизиране на съществуващ бизнес. Стандарт Консултинг е инструментът, който ще задвижи вашите идеи.Нашите кредити намират приложение в повечето сектори на икономиката:

 

-Селско стопанство;

-Търговия;

-Производство;

-Туризъм;

-Иновационни проекти;

-Транспорт;

-Култура;

 

Финансиране може да получи всеки търговец, който отговаря на изискванията по смисъла на Търговския закон, или всяко друго лице, което има дейност считаща се за предприятие.

 

Предоставените от нас кредити могат да послужат за следните бизнес операции:

 

-Закупуване на земеделска техника;

-Закупуване на различни видове материали, суровини, стоки;

-Закупуване на частни помещения;

-Увеличаване на пазарен дял;

-Безпроблемно покриване на извънредни нужди;

-Въвеждане на иновативен продукт на пазара;

-Покупка на земи;

-Реконструкция на активи;

-Придобиване на акции и дялове;

-Придобиване на нематериални активи;

-Покупка на превозни средства;

-Закупуване на търговска верига;

-Друго;

 

 

Целта на Стандарт Консултинг е да задоволява потребностите на своите клиенти, осигурявайки им нужния моментен капитал.

 

Най-важните елементи в политиката на фирмата ни са спазване на морални, етични и работни принципи. При нас ще получите ефективни бизнес съвети, чрез които реализацията на вашата идея ще пропусне някои възможни негативни етапи и ще засили положителните.

Бизнес конкуренцията е онзи елемент, който стимулира цялостното развитие на икономиката и нейните процеси.

 

 

 

Етапите, през които преминава нашето бизнес сътрудничество с Вас са следните:

 

-Персонална насока за всеки един наш клиент по отношение на неговия бизнес образ;

-Определяне на финансова рамка, която да отговаря на потребностите, свързани с бизнес начинанието;

-Съвети свързани с управление на риска при изграждето на бизнес план и проектно кандидатстване;

-Определяне на финансови параметри за кредитоспособността на клиента;

-Постигане на дългосрочни партньорски взаимоотношения чрез взаимно уважение и доверие;

-Финансова гъвкавост, според приоритетите на вашите нужди;

-Коректност и професионално отношение спрямо клиента и неговите виждания;

-Пълна конфиденциалност на информацията и разговорите между Стандарт Консултинг и нейните клиенти;

-Прозрачност при оформянето на условията по кредита;

-Гарантирана достъпност на информацията по време на цялостния процес по вземане и изплащане на кредита;

-Задължително присъствие на обратна връзка, за да получим вашето мнение по протичане на цялостния работен и взаимоизгоден процес.

 

Ние се грижим за своите бизнес клиенти и даваме възможност за креативно подпомагане на всеки желаещ.

 

Омръзнало ви е от погрешни финансови решения или заплащане на високи лихви. Ние ви гарантираме, че при нас ще получите най-добрите условия за съвместна бизнес реализация.

 

Стандарт Консултинг е перфектният избор за бизнес партньор, на когото може да имате доверие и да получите 100% безпроблемно сътрудничество по време на цялостния бизнес процес.

 

Ще приемем всеки един от вас, който търси краткосрочно или дългосрочно бизнес партньорство с ясни, точни и постижими цели.

 

Изберете нас, за да осъществите своите мечти, идеи и планове, които ще ви донесат така желаната резултатна удовлетвореност.

 

Ние ви гарантираме високо качество на услугата и пълна прозрачност при сключване на договори и при оформяне на всякаква документация при нас.