• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Факторинг без регрес

Какво представлява факторинг без регрес?

Факторинг без регрес е известен още като същински факторинг или класически факторинг, като в световен мащаб е най-разпространената форма на търговско финансиране.

При този вид финансиране, факторинг компанията застрахова вземанията при финансов застраховател и поема риска от неплащане.

В следствие на комбинацията между финансиране и поемане на кредитния риск при факторинг без регрес се стига до следните предимства за клиента:

-          Големината на финансирането зависи от кредитния рейтинг на платеца а не от обезпеченията, които може да предложи фирмата

-          Това прави факторинг без регрес достъпен и за фирми без големи материални активи или фирми със финансови затруднения, които доставят на добри платци. 

Когато става дума за посочване на съществени разлики между  факторинг с регрес и факторинг без регрес основната между тях се явява по отношение оценката и покритието на кредитния риск.

Какво трябва да знаете за експортния фактор без регрес

Експортният факторинг без регрес комбинира няколко параметри:

-          Предварително проучване и оценка на платежоспособността на платците

-          Поемане на риска от неплащане, 100% сигурност

·         Увеличена конкурентоспособността на международните пазари

·         Чрез увеличената ликвидност се подобряват  балансовите индикатори за задлъжнялост

·         експортният факторинг без регрес е подходящ за фирми, български износители, които търгуват с различни държави от ЕС

·         събиране и администриране на вземанията

·         финансиране на вземанията в деня на износа, като авансовото плащане може да достигне до 85 %

·         Получаване на оборотно финансиране без да е необходимо обезпечаване

Какви ползи има доставчикът при факторинг без регрес

Доставчиците могат да се възползват от множеството предимства, които факторинга без регрес притежава.

Кредитният оборот, както и балансовите показатели значително са подобрени, предоставя се възможност за работа в условие на отложено плащане, като потенциален риск от неплащане на контрагента или евентуално неплатежноспособност се поема от факторинг компанията.

 

Факторинга без регрес като услуга, предлагана от пакета от финансови предложения на Стандарт Консултинг предоставя на клиентите си информация по отношение на това за кого най-вече е подходяща тази услуга.

Компании, които се занимават с търговия или се развиват в областта на услугите или производството могат да се възпoлзват от факторинга без регрес като услуга, избрана спрямо сферата, в която развиват бизнеса си.

Факторинг без регрес се оказва още подходящо финансово решение за компании, които имат за цел да:

·         осъществят финансирания по отношение на дадени оперативни нужди и не само, безирайки се върху осъществените си продажби на кредит

·         подобрят финансовото си положение като цяло

·         да ограничат до минимум потенциалния риск от неплатежноспособност като цяло на купувачите, както и по отношение на такива, ползващи различни методи и продукти с цел застраховане на кредитен риск