• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Експортен Факторинг

Факторингът представлява споразумение или търговска операция, при която дадена фирма или компания  продава вземанията си по фактури от клиенти на трето лице, което плаща на мига сума, която е по-малка от фактурираната стойност на вземанията.

В този процес основният икономически момент е свързан с освобождаването на оборотен капитал, който е „замразен” във вземания по неплатени фактури, за да може да се реинвестира в текущата дейност, с която фирмата се занимава.

Факторингът може да се раздели в две направления:

-Експортен факторинг;

-Импортен факторинг;

Експортният факторинг е целеустремена  финансираща услуга. Той е проектиран специално за бизнес предприятията, които участват активно в износа и желаят да се освободят от своите финанси, които са свързани с вътрешни и задгранични фактури.

Стандарт Консултинг ви предлага финансиране срещу тези фактури. Вие се нуждаете от свежи средства, които ще ви помогнат да продължите в израстването на вашите бизнес начинания.

Експортният факторинг ще повиши вашия паричен поток, чрез осигуряването на незабавна финансова инжекция във вашия бизнес, само срещу стойността на неизплатените ви фактури. За всяка включена фактура, експортният факторинг ще ви отпусне процент от стойността на фактурата. Останалата част от сумата, с по-малка такса, ще бъде освободена след като вашият клиент е установил плащане по фактурата в пълен размер.

Ползите за вашия бизнес при използването на експортен факторинг са следните:

-Експортният факторинг ви предоставя незабавна и постоянна финансова доставка на пари в брой, свързана с продажбите;

-Чрез ескпортния факторинг е възможно даване на кредити за над седемдесет дни, вместо за тридесет с наличното финансиране;

-Доверявайки се на Стандарт Консултинг и експортния факторинг ще получите таблица за състоянието на финансовите рейтинги във вашия бизнес;

-Стандарт Консултинг притежава специалисти, които ще ви помогнат по вземането на дължимите към вас фактурни изплащания;

-Комуникацията с нашия екип е на най-високо ниво и това ще осигури един спокоен и благоприятен работен процес;

-Ние ще събираме плащанията на вашите клиенти, независимо от валутата, с която е приета сделката;

-Чрез използването на нашите услуги, вие ще получите по-бързо финансите си;

-Подобряване на балансовите показатели за задлъжнялост;

-Административно-счетоводно управление на търговските вземания;

-Събиране на търговските вземания в страната на купувача чрез нашите партньори;

-100% сигурност за получаване на дължимите Ви плащания по експорта;

-По-голяма конкурентноспособност на международните пазари;

-100% защита на кредитния риск;

-Опция за работа на отложено плащане, където не съществува риск от неплащане или неплатежоспособност на контрагента;

-Финансиране на производителния процес без нужда от допълнително обезпечение;

-Подобряване на процеса по вземанията от купувачите, поради професионалните и ефективни методи на нашия екип;

-Бизнес отношенията и събирането на дълга не са взаимосвързани по отношение на етичния и професионален кодекс;

Компании, които искат да оптимизират своите финансови съотношения и разходи в сферата на производството, услугите и търговията ще намерят най-добрите концепционални дадености при нас.

Ние Ви гарантираме сигурност и ефективно управление на паричните потоци по време на взаимноизгодната ни бизнес инициатива.