• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Факторинг Услуги

Експортен Факторинг
Импортен Факторинг
Сконтиране на акредитиви
Факторинг без регрес
Финансиране на фактури

Факторинг услуги

През последните няколко години Стандарт Консултинг се превърна в една от водещите фирми по отношение на факторинг услугите. Посредстом факторинга клиентите могат да управляват краткосрочните си вземания.

Какво точно представлява услугата факторинг?

Услугата факторинг представлява търговска операция, при която фирма Х в замяна на незабавно финансиране продава вземанията си на Факторинг компания. При тази операция Факторинг компанията финансира при представяне на фактура и транспортни документи веднага по-голямата част от стойността на фактурата.

Стандарт Консултинг като лидер на българския пазар е преминала през много етапи на развитие и усъвършенстване, предлага начини, пакети от удачни финансови решения, които имат главно за цел да развият, подпомогнат и усъвършенстват компании и фирми, които извършват продажба на услуги и стоки, като условието не е незабавно плащане.

Финансовата услуга предлагана от Стандарт Консултинг има за цел да подпомогне компании или фирми, които са в процес на развитие, като тази ”помощ” идва от четирите базисни услуги, които факторингът предлага на клиентите си, а те са следните:

 

·         Авансово финансиране на фактури, което може да бъде до 85% – като остатъка доставчикът получава, когато длъжника плати на падежа.

·         Покритие на кредитния риск – факторинг компанията поема риска от неплащане на фактурите които е финансирала (закупила) и се грижи за събиране на вземанията при необходимост.

·         Факторът е задължен да поддържа комуникация с длъжниците особено при разрешаване на евентуални търговски спорове.

Стандарт Консултинг предлага тази изключително гъвкава и удобна финансова услуга, която за клиентите не представлява нещо напълно ново и непознато. Нещо повече факторингът като пакет от финансови услуги притежава множество предимства. Самата услуга е сигурна, което ще рече, че рискове не се отчитат. Фактурите играят ролята на обезпечение; Факторингът притежава едно много специална функция, а именно да индикира за текущи и бъдещи финансови проблеми. Условита за да може доставчик да ползва факторинг финансиране са три:

- да доставя на длъжници с добър кредитен рейтинг

- длъжника да приема факторинг

- след експедиция фирмата трябва да изпрати фактура и транспортен документ

 

 

Стандарт Консултинг обръща внимание да представи както предимствата, така и недостатъците, които факторингът като финансово решение притежава, а те са следните:

·         Сигурност и гъвкавост

·         Подобрена Конкурентноспособност

·         Развитие и бърз растеж

·         Ефективност

Факторингът може да се окаже изключително ефективен и по отношение на разходите, които се отчитат при факторинг с различни банкови продукти и кредитни застраховки.