• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Факторинг Информация

Факторинг е услуга, която подпомага производители и търговци чрез много ценна добавена стойност в търговските взаимоотношения и трансакции.
Ползването на качествени и професионални факторинг услуги дава следните предимства:
- Проучване на финансовото състояние и коректността на търговски партньори, чрез събиране на информация от независими източници.
- Мнение за лимит на кредитиране чрез отложено плащане на стоки или услуги с отложено плащане.
- Идентифициране на текущо изменение на финансовото състояние на отделни контрагенти.
- Мониторинг на стокооборота.
- Значително по-облекчено търговско финансиране на сделки с отложено плащане на конкурентни цени.
- Поемане на риска от събиране на вземания по търговски сделки с отложено плащане.
В съвременното развитие на финансовия сектор и бизнес среда, факторинг услугите предоставят уникална възможност за повишаване на ликвидността ви и намаляване на риска от неплатежоспособност на търговските ви контрагенти.

Обикновено факторингът е подходящ за вас, ако сте:
- Малко и средно предприятие.
- Нямате възможност за качествено и актуално счетоводство и професионално управление на документооборота .
- Развивате бизнес с изявен риск от трудно събиране на вземания по извършени доставки.

Факторингът е насочен основно към вашите клиенти, които са помолени за изплатят задълженията по фактурите директно на Факторинг компанията. Обикновено Факторинг компанията може да поеме контрола по вашите вземания, което означава, че може да имате възможност да намалите разходите за персонал.

Ние можем да договорим и факторинг по единични доставки, без ангажимент за факторинг на всяка фактура към определен клиент или цялостната ви търговска дейност.