• Call: 0888/952 988
 • Mail:office@factoring-consulting.com

Изготвяне на Бизнес План

Как се изготвя успешен бизнес план

Изготвянето на бизнес план се смята за задължително условие, ако искате да развиете успешен бизнес, който да издържи и да бъде най-важното, а именно конкурентоспособен. В този смисъл предварителните изчисления са необходими, планирането на дейността на фирмата също. Всичко това започва с изготвяне на бизнес план.

Изготвянето на един бизнес план е сериозен процес, който не бива да се пренебрегва. Той в крайна сметка помага за определянето на способите за развитие на дейността на фирмата Ви, през какви етапи ще преминава, как ще развива и така нататък.

Не съществува определен модел на бизнес план, който трябва да се спазва с изключение на банковите институции, които са създали собствени модели, които следва да се спазват.

Планирането и предварителните изчисления на дейността, която дадена фирма ще извършва допринася всъщност за успешното й развитие и задържане на конкурентния пазар.

Самият бизнес план може да се ползва по два начина:

 • Вътрешно – използвано от мениджъра, като работно средство
 • Външно – за създаване на партньорство например

Съдържание на бизнес плана

 • описание на фирмата/компанията
 • маркетингово планиране
 • планиране на операции, производство и човешки ресурси
 • финансово осчетоводяване
 • управление на риска
 • стъпки за изпълнение на бизнес плана

Когато става дума за вътрешно ползване, информацията, която трябва да предоставите е необходимо да бъде подробна и автентична. По отношение на банковите институции те имат собствен модел на бизнес план, с който е нужно да се съобразите.

Важно условие при започване на един бизнес план е логическата последователност при вписване на данните. Естествено информацията трябва да бъде добре структурирана от граматическа гледна точка, доверявайки се на добрите си познания, които имате по български език.

Реализиране на бизнес плана – основни етапи

 • Необходимо описание на фирмата от юридическа гледна точка
 • Определяне на предназначението й
 • В зависимост от горното се определят целите на бизнеса
 • В случай, че фирменото дружество има история се определят етапите на развитие
 • Предоставяне на подробно информация по отношение на дейността на фирмата – (производство, услуги и така нататък) за действащи или бъдещи фирми
 • Предоставяне на подробно информация относно осчетоводяването – баланс по сметка, осчетоводяване на реализирани печалби/загуби
 • Финансово осчетоводяване на паричен поток
 • Текущо финансово осчетоводяване спрямо бъдещ период – целта е да се сдобиете и работите с числата за предстоящия период, които можете да променяте през целия период на планиране

Определяне на бизнес целите и планиране на маркетинга/производство и услуги и човешки ресурси

 • 1. Анализиране на ситуацията
 • 2. Определяне на целите на :
  • маркетинга
  • производство и услуги
  • човешки ресурси
 • 3. Определяне на стратегия за:
  • маркетинга
  • операции/производство
  • човешки ресурси

 

Успешен бизнес план се пише с търпение и внимание независимо от това дали е предназначен за вътрешна или външна употреба. Бизнес планът не е документ, който не търпи промяна, а текущо в разумни срокове се актуализира с цел гъвкаво реагиране на промени в нормативната, финансовата или пазарната среда.

Предпочита се използването на цифри за отбелязване на парични стойности. При изготвянето на бизнес план се позволява тавтологията с цел запаметяване на важни точки от него. Важните точки можете спокойно да отбележите с маркер като по този начин ще привлечете вниманието към тях. Използването на по-малко суперлативни фрази е за предпочитане, а относно представянето на бизнес плана Ви – направете го с умерен ентусиазъм, придържайки се към специализиран български език, но в умерени граници.