• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

За Нас

Стандарт консултинг ЕООД вече 13 години предоставя консултации за финансиране на:
- инвестиционни проекти и оборотни средства за корпоративни клиенти;
- подпомагане развитието на бизнеса на свойте клиенти;
- намиране на подходящо финансиране за физически лица, включително и на земеделски производители – ипотечни и потребителски кредити;
- закупуване на дълготрайни активи чрез лизинг;
- консултации за финансиране на физически лица, вкл. На кредитополучатели над 60 год.

Силни страни на предоставяните услуги:
- намиране на най-подходящи варианти за финансиране на инвестиционни проекти и оборотни средства за корпоративни клиенти (микро, малки, средни и големи предприятия), земеделски производители и физически лица – кредити, факторинг, лизинг, грантови схеми, инвеститори и други кредитни и финансови продукти;
- изготвяне на бизнес планове и други необходими документи, включени в пакета за кандидатстване за финансиране;
- изготвяне на инвестиционни проекти за финансиране по специализирани програми на български и международни финасови институции (Програма за развитие на селксите райони, ОП Конкурентноспособност);
- финансов анализ на търговската дейност;
- намиране на решение по съществуващи лоши кредити, което включва търсене на варианти за оздравяване на финансовото състояние на кредитоискателите чрез рефинансиране на кредитите, привличане на нови инвеститори и други техники, които ще доведат до изплащане на задълженията на длъжниците и водене на преговори с кредитори;
- намиране на подходящо финансиране за физически лица – ипотечни и потребителски кредити.

От създаването на „Стандарт Консултинг” ЕООД до момента са изготвени над 400 проекта в различни отрасли на икономиката и с различна големина. Потенциалните клиенти на дружеството са всички търговски субекти от микро-предприятия до големи корпоративни клиенти без ограничение в географското положение в Р. България, както и различни сдружения с нестопанска цел и физически лица.

В зависимост от различните проекти при необходимост дружеството привлича различни партньори за изпълнение на отделните проекти. Някои от партньорите, с които си сътрудничи са: Правна кантора „Дерменджиев и Симеонов”, „ПОВВИК-ООС” ООД, Оценителска къща „Амрита” и други предлагащи специализирани консултантски услуги.

Дружеството има делови и договорни отношения за посредничество с „УниКредит БУЛБАНК”, „Българска пощенска банка”, „Райфайзенбанк-България”, „Пиреусбанк”, „Банка ДСК”, „Първа инвестиционна банка”, „СИБанк”, „ОББ”, „Насърчителна банка”, „Токуда банк”, факторинг компании, Имморент България ЕООД, „Интерлийз”, „УниКредит Лизинг”, „И ЕФ ДЖИ Лизинг”, „Униконсултинг” и други.

В условията на конкурентна среда „Стандарт Консултинг” ЕООД е предпочитан партньор от отделните финансови институции и установените делови отношения с изброените банки и фирми не ни ограничават в търсенето на най-подходящ вариант за финансиране на проектите на нашите клиенти.