• Call: 0888/952 988
  • Mail:office@factoring-consulting.com

Водене на преговори с банка

Банката е финансова институция, която предлага широкоспектърни възможности за използването на финансови услуги. Основната функция на банката е да предлага услуги, които са свързани с цялостния процес на финансов обмен. Най-често срещаните банкови дейности са приемането на депозити и даването на заеми. Съществуват и финансови институции, които извършват банкови услуги, без да покриват нормите на юридическото определение за банка.

 

Всички банки притежават работници, които предварително са добре запознати с това как трябва да се възползват от всеки един клиент и неговото финансово състояние. В повечето случаи те ви предлагат не най-изгодната оферта по кредит за вас, а тази, която ще донесе повече дивиденти на тях. Нужно е, когато се стигне до момент за среща с банка, всеки един човек да е подготвен с детайлността по различните видове кредити и уловките при подписването на документацията.

 

Стандарт Консултинг ви предлага сътрудничество, което ще ви помогне не само да се запознаете с условностите по това как да водите бизнес преговори, но и да изберете нашата финансова помощ, която ще ви гарантира по-добри условия и изборност.

 

Ако все пак желаете да запазите своята банка, поради някаква причина – да речем, удобство или близост до вашето местонахождение, но таксите ви тласкат към вратата за изход, то е добре да опитате преговори. Не е сигурно, че те ще имат положителен резултат, но е нужно да опитате.

 

  1. На първо място е важно да убедите банката, че сте ценен клиент за нея и двете страни имате взаимополза от бизнес отношенията ви;
  2. Нужно е да представите аргументирано вашата теза относно това, защо банката трябва да намали вашите такси;
  3. Контактът лице в лице със служител на банката винаги е правилният, вместо телефонно обаждане;
  4. Дори да получите първоначален отказ е нужно да запазите хладнокръвие и спокойствие, опитвайки отново да постигнете вашата цел;
  5. Никога не се отказвайте от целите и вижданията си;
  6. Опитайте се да вметнете името на друга банка и това, че те предлагат по-добри условия;
  7. Следете внимателно реакциите на банковия служител и използвайте слабостите, които се проявяват по време на разговора;
  8. При пълен отказ от страна банката, се запитайте „Щом те не ви искат, дали и вие наистина искате бизнес отношения с тях”;

 

Задължително при водене на преговори с банка е нужно да покажете вашата запознатост във финансовата сфера. Липсата на знания и умения за ръководене на преговори ще ви поставят в неудобна позиция, и много лесно ще бъдете оборени спрямо вашите виждания.

 

Свързвайки се със специалистите на Стандарт Консултинг вие ще запознаете със следните детайли по воденето на преговори с банкови институции:

 

-При воденето на преговори с банка, вие задължително трябва да познавате детайлите по вашите искания;

-Нужно е да имате правилен подход, който да отговаря на ситуационната даденост;

-Да говорите ясно и точно за това какво и как искате да бъде постигнато между двете страни;

-Да не се поддавате на опити от страна на банковия служител да ви злепостави или да извърти казаното от вас в удобна посока за банката;

-Ще получите разяснения за всякакви подробности при оформяне на документацията;

 

Знанията и подходът ви на действие са ключът към успеха във воденето на преговори с банкова институция.